YAZIM KURALLARI

 

Teslim Şekli

Bildiri dosyaları elektronik ortamda CD ya da DVD kaydedilip İadeli-Taahütlü, Kargo ya da APS yolu ile aşağıdaki adrese ya da sempozyum sekreteryasına e-posta ile gönderilmelidir.

 

Adres: Başkent Üniversitesi Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bağlıca Kampüsü, Bağlıca 06580 Ankara
Telefon : (312) 2341010 /1544
Faks  : (312) 2341152

 

Sempozyum Sekreteryası:

Dr. Eylem TATAROĞLU etataroglu@baskent.edu.tr

Pınar TÜRKDEMİR pkatilmis@baskent.edu.tr

Gül İŞLEK islekg@baskent.edu.tr

 


Bildiri içinde kullanılan imajlar varsa baskı için en az 300dpi çözünürlükte JPEG formatında ayrıca ilave edilmelidir.


TAM METİN YAZIM KILAVUZU

MS-Word formatında (Word Belgesi) olarak Times New Roman karakteriyle yazılmalıdır. Resimler, şekiller, tablolar vb.  de dahil olmak üzere toplam  6 adet A4  sayfasını geçmemelidir.

Bildiri Başlığı : 14 punto, tüm harfleri büyük, koyu ve ortada.
Yazar/Yazarların Adları :12 punto ortada.
Yazar/Yazarların Bağlı Olduğu Kurum : 12 punto ortada.
Ana Başlıklar :12 punto ortada, tüm harfleri büyük ve koyu.
Alt Başlıklar : 12 punto sola dayalı, ilk harfleri büyük ve koyu.
Metin :12 punto sol ve sağ kenarlara dayalı 1,5 satır aralığıyla.
Grafik, Tablo ve Fotoğraf Başlıkları : 12 punto, koyu.
Bildiri metninin bölümleri arasında bir satır aralığı boşluk bırakılmalıdır.
Tablo ve şekillere ait başlıkların ilk harfleri büyük, diğerleri küçük olmalıdır.
Metin ya da notlar içinde yer alacak alıntılar yazar soyadı/soyadları ve yayın yılı olarak parantez içerisinde belirtilmelidir.
Kaynaklar bildirinin en son bölümünde yer almalı ve yazar soyadlarına göre alfabetik olarak sıralanmalıdır.

Bildiri tam metinleri ve içeriği hazırlanırken, bildiri sunulan alandaki ulusal/uluslararası akademik yazım kuralları dikkate alınmalıdır. Atıflar iç not olarak metin içinde parantez açılarak verilmelidir. Parantez içinde verilen iç notta yazarın soyadı, eserin yayın tarihi ve sayfa numaraları şu örnekteki gibi yazılmalıdır: Tek yazarlı eserler için (Özdemir, 2007: 25-33); iki yazarlı eserler için (Arslan ve Çağlayandereli, 2006: 5-9); ikiden fazla yazarlı eserler için (Özdemir ve diğerleri, 2004: 4).

Bildiri tam metini içinde atıf yapılan eserlerin ayrıntılı künyesi, bildiri sonunda yazılacak kaynakçada eksiksiz olarak verilmelidir. Kaynakçada eserlerin künyesi aşağıdaki örneklerde olduğu gibi yazılmalıdır:
Kaynakça Yazımı: Bildiri metninin sonunda yeni bir sayfa ile başlamalıdır. Kaynaklar verilirken aşağıda belirtilen örnekler çerçevesinde hazırlanacaktır.

Kitap: Kotler, P. (1997), Marketing Management: Analysis, Planning, Implementation and Control, Upper Saddle River, Prentice Hall, New York

Makale: Anderson, C., Hakansson, H. & Johanson, J. (1994), Dyadic Business Relationships Within a Business Network Context, Journal of Marketing, 14 (2), 1-15

Internet kaynakları: Yazar(lar), Site Adı, (Alınma Tarihi: Gün. Ay. Yıl), Site Adresi (url)


Poster Bildiri Yazım/Hazırlama Kuralları

Her posterin üst kısmında ya da ilk sayfasında bildirinin adı, yazarların adı soyadı, kendilerine ulaşılabilecek şekilde bağlı oldukları kuruluşların adı ve e-posta adresleri 40 puntodan az olmayacaktır.
Metin, bildiri metni halinde düzenlenebileceği gibi, grafik, resim ya da şekil ağırlıklı da olabilir.
Posterler sergileme için 80x110 cm (yatay) pafta üzerine yerleştirilmiş, 2 m. uzaktan okunabilecek şekilde hazırlanmalıdır.

 

Bildiri Özeti Yazım Kılavuzu

Bilim Kuruluna sunulan bildirilerin kabul edilebilmesi için daha önce başka bir yerde yayınlanmamış ya da başka bir bilimsel toplantıda sunulmamış olması gerekmektedir.

Anahtar sözcükler metin sonuna koyulmalıdır.

Bildiri özeti yaklaşık 300 sözcük olmalıdır.

 

Bildiri özetleri sempozyum sekreteryasına gönderilecektir.

 

Sempozyum Sekreteryası:

Dr. Eylem TATAROĞLU etataroglu@baskent.edu.tr

Pınar TÜRKDEMİR pkatilmis@baskent.edu.tr

Gül İŞLEK islekg@baskent.edu.tr


Özetleri Bilim Kurulu tarafından kabul edilen katılımcıların bildirileri sempozyum internet sayfasına yerleştirilecektir.

 

İletişim Bilgileri

Sempozyum ile ilgili sorularınız için:

Dr. Eylem TATAROĞLU etataroglu@baskent.edu.tr

Pınar TÜRKDEMİR pkatilmis@baskent.edu.tr

Gül İŞLEK islekg@baskent.edu.tr

 

Adres: Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bağlıca Kampusu, Bağlıca 06580 Ankara
Telefon: (312) 2341010 / 1544
Faks: (312) 2341152

 

Web : http://sanattasarimegitimi2011.baskent.edu.tr

 

E-posta : sanattasarimegitimi2011@baskent.edu.tr

Harita / Konaklama Bilgileri

 


 

Ulaşım Bilgileri / Servis Yeri ve Saatleri

 

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Sempozyum Çalıştay