BİLDİRİ ÖZETLERİ

 

  • Bildiri başlığı

  • Yazar adı/adları

  • 200-250 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmış özet metin
  • Anahtar kelimeler
  • Yazar/yazarların kurum ve iletişim bilgilerinden oluşacaktır.

Bildiri özetleri, Sempozyum Bilim Danışma Kurulu tarafından incelenecek ve uygun görülenler seçilerek katılımcılara duyurulacaktır. Bildiri özetlerinin en geç 07 Eylül 2010 tarihine dek Sempozyum Sekreteryası’na e-posta ya da kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.           

Bildiri özetleri ile birlikte Katılım Formu’nun da yollanması önemlidir. Katılım Formu tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır. Formda tüm iletişim bilgileri, kurum adresi, telefon numaraları ve elektronik posta adresi yer almalıdır.

Yazar/Yazarlara bildiri özeti kabul yazısı en geç 01 Ekim 2010 tarihine dek gönderilecektir. Yazarların bildiri tam metinlerini en geç 22 Kasım 2010 tarihine dek web sayfasında belirtilen yazım kurallarına uygun bir şekilde Sempozyum Sekreteryası’na yollamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yollanan bildiriler bildiri kitabında yer alamaz.

  •   

 

Sempozyum Sekreteryası:

Dr. Eylem TATAROĞLU etataroglu@baskent.edu.tr

Pınar TÜRKDEMİR pkatilmis@baskent.edu.tr

Gül İŞLEK islekg@baskent.edu.tr

 

 

İletişim Bilgileri

Sempozyum ile ilgili sorularınız için:

Dr. Eylem TATAROĞLU etataroglu@baskent.edu.tr

Pınar TÜRKDEMİR pkatilmis@baskent.edu.tr

Gül İŞLEK islekg@baskent.edu.tr

 

Adres: Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bağlıca Kampusu, Bağlıca 06580 Ankara
Telefon: (312) 2341010 / 1544
Faks: (312) 2341152

 

Web : http://sanattasarimegitimi2011.baskent.edu.tr

 

E-posta : sanattasarimegitimi2011@baskent.edu.tr

Harita / Konaklama Bilgileri

 


 

Ulaşım Bilgileri / Servis Yeri ve Saatleri

 

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Sempozyum Çalıştay