BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR TASARIM VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

 

1. sanat ve tasarım eğitimi sempozyumu

dün bugün gelecek

 

21. yüzyılda sanat ve tasarım süreci gelişen teknolojiler ve değişen ihtiyaçlar nedeni ile farklı bir biçim almaya başlamıştır. Sanat ve tasarım eğitiminin bu farklılaşmaya ne türden cevaplar verdiğinin irdelenmesi ve bu bağlamda eğitimin içeriğinin sorgulanması amacıyla düzenlenen sempozyum farklı disiplinleri bir araya getirerek önemli bir tartışma açacak; ortak/ayrışan sorunları ve ortak/ayrışan çözümleri belirleyecek; eğitmenler, sanatçılar ve tasarımcılar için önemli bir kaynak oluşturacaktır.

 

Sempozyumun Amacı:

 

Sanat ve tasarım eğitiminde geçmişteki verilerden elde edilen ölçütler, bugünkü şartlar, bugünden geleceğe yapılacak kestirimler eğitimin içeriğini belirlemek durumundadır. Bu açıdan sanat ve tasarım eğitiminde yeni alanlara, yeni tanımlamalara, yeni araçlara ve yeni modellere ihtiyaç duyulduğu açıktır.

 

Sempozyumun amacı; sanat ve tasarım eğitiminin birbiriyle etkileşim sürecinde değişen paradigmalarla değerlendirilmesi, düne ilişkin sonuçların, bugüne ilişkin sorunların ve çözüm önerilerinin, geleceğe ilişkin kestirimlerin tartışılmasıdır. Bu kapsamda sempozyumda sanat ve tasarım eğitimini disiplinler arası bir anlayışla ele almak, irdelemek ve incelemek amaçlanmaktadır.

 

Sempozyumun Hedefleri:

 

Sempozyum, sanat ve tasarım eğitiminde geçmişe ve bugüne dair sorunları ve çözümlemeleri irdelemek, geleceğe ilişkin yeni bakış açıları ortaya koymak hedefini taşımaktadır. Sanat ve tasarım eğitiminin birbirleriyle etkileşim sürecinde ortaya çıkan sorunların ve olası çözüm önerilerinin disiplinler arası bir tartışma ortamında değerlendirilmesi; kültürel değerler bütünü ve bilişim döneminin talepleri doğrultusunda gelişen yeni teknolojilerle biçimlenen yeni yöntemlerin ele alınması sempozyumun ana hedeflerindendir.

 

Sempozyum, üniversiteler, kamu kuruluşları ve eğitim üzerine çalışan enstitüler, müzeler ve benzer kurumların sanat ve tasarım eğitimine yaklaşımlarını özetleyecektir. Bu bağlamda, sempozyumun aşağıda yer alan Alan Başlıkları sanat ve tasarım eğitimine ilişkin tüm görsel, teorik ve uygulamalı bilim alanlarını ve konularını kapsamaktadır.

 

Alan Başlıkları:

 

Mimarlık

İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı
Peyzaj Mimarlığı
Kentsel Tasarım ve Peyzaj Mimarisi
Endüstri Ürünleri Tasarımı
Endüstriyel Tasarım

Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı
Görsel İletişim Tasarımı
Grafik Tasarımı
İletişim ve Tasarım

Tekstil ve Moda Tasarımı
Moda Tasarımı
Tekstil Tasarımı

Resim
Heykel
Seramik
Cam
Seramik ve Cam Tasarımı

Baskı Sanatları

Geleneksel El Sanatları

Sanat Tarihi
Sanat Tarihi ve Müzecilik
Arkeoloji

Felsefe
Sosyoloji
Psikoloji

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Adnan TEPECİK  (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayhan Azzem AYDINÖZ (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Semiha AYDIN (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Can HERSEK (Başkent Üniversitesi)
Doç. Dr. Billur TEKKÖK  (Başkent Üniversitesi)
Yrd. Doç. Dr. Nuray BAYRAKTAR (Başkent Üniversitesi)

 

SEMPOZYUM BİLİM DANIŞMA KURULU
Prof. Dr. Haluk ABBASOĞLU (İstanbul Üniversitesi)
Prof. Dr. Hakkı ACUN (Gazi Üniversitesi)
Prof. Dr. Uğurcan AKYÜZ  (Hacettepe Üniversitesi)  
Prof. Dr. Ömür BAKIRER (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Tevfik BALCIOĞLU (İzmir Ekonomi Üniversitesi)
Prof. Dr. Mutlu BİNARK (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Yüksel BİNGÖL (Atılım Üniversitesi)
Prof. Dr. Müge BOZDAYI (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Dr. Cevat ERDER (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Nazan ERKMEN (Marmara Üniversitesi)
Prof. Dr. Jale ERZEN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Kutgün EYÜPGİLLER (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Zafer GENÇAYDIN
Prof. Dr. Kıymet GİRAY (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Sibel GÜNEYSU (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Fevzi GÜNÜÇ (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Dr. Cengiz IŞIK (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Ayşe ÇAKIR İLHAN (Ankara Üniversitesi) 
Prof. Dr. Gülseren KURUMER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Dr. Önder KÜÇÜKERMAN (Mimar Sinan Üniversitesi)
Prof. Dr. Hale KÜNÜÇEN ( Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Hayati MİSMAN (Bilkent Üniversitesi)   
Prof. Dr. Coşkun ÖZGÜNEL (Ankara Üniversitesi)
Prof. Dr. Bülent ÖZİPEK (İstanbul Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Vedat ÖZSOY (TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi)
Prof. Dr. Haluk PAMİR (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Prof. Dr. Hasip PEKTAŞ (Işık Üniversitesi)
Prof. Dr. Ahmet TOLUNGÜÇ (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Tülay UĞUZMAN (Başkent Üniversitesi)
Prof. Dr. Tuba VURAL (Gazi Üniversitesi)  
Prof. Mezahir AVŞAR (Selçuk Üniversitesi)
Prof. Sevim ÇİZER (Dokuz Eylül Üniversitesi)
Prof. Zehra ÇOBANLI (Eskişehir Anadolu Üniversitesi) 
Prof. Hasan PEKMEZCİ (Hacettepe Üniversitesi)
Prof. Nazan SÖNMEZ (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Dr. Hülagü KAPLAN (Gazi Üniversitesi)
Doç. Dr. B.Burak KAPTAN (Eskişehir Anadolu Üniversitesi)  
Doç. Dr. Emre MADRAN (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)
Doç. Dr. Zeynep YASA YAMAN (Hacettepe Üniversitesi)
Doç. Mümtaz DEMİRKALP (Hacettepe Üniversitesi)
Dr. Hakan GÜRSU (Ortadoğu Teknik Üniversitesi)  

 

SEMPOZYUM TAKVİMİ

07 Eylül 2010 Bildiri özetlerinin son gönderilme tarihi
01 Ekim 2010 Bildiri özetlerinin kabul sonuçlarının duyurulma tarihi
03 Aralık 2010 Bildiri tam metinlerinin son gönderilme tarihi
27-28-29 Nisan 2011 1. Sanat ve Tasarım Eğitimi Sempozyumu: Dün, Bugün, Gelecek

 

Bildiri özetleri

  • Bildiri başlığı

  • Yazar adı/adları

  • 200-250 kelimeyi aşmayacak şekilde hazırlanmış özet metin
  • Anahtar kelimeler
  • Yazar/yazarların kurum ve iletişim bilgilerinden oluşacaktır.

Bildiri özetleri, Sempozyum Bilim Danışma Kurulu tarafından incelenecek ve uygun görülenler seçilerek katılımcılara duyurulacaktır. Bildiri özetlerinin en geç 07 Eylül 2010 tarihine dek Sempozyum Sekreteryası’na e-posta ya da kargo ile gönderilmesi gerekmektedir.           

Bildiri özetleri ile birlikte Katılım Formu’nun da yollanması önemlidir. Katılım Formu tüm yazarlar tarafından ayrı ayrı doldurulacaktır. Formda tüm iletişim bilgileri, kurum adresi, telefon numaraları ve elektronik posta adresi yer almalıdır.

Yazar/Yazarlara bildiri özeti kabul yazısı en geç 01 Ekim 2010 tarihine dek gönderilecektir. Yazarların bildiri tam metinlerini en geç 22 Kasım 2010 tarihine dek web sayfasında belirtilen yazım kurallarına uygun bir şekilde Sempozyum Sekreteryası’na yollamaları gerekmektedir. Bu tarihten sonra yollanan bildiriler bildiri kitabında yer alamaz.

Sempozyum, sanatçılar, tasarımcılar, sanat ve tasarım eğitimi alanında çalışan ve/veya konuya ilgi duyan tüm kişi ve kuruluşlara açıktır. Sempozyuma dinleyici olarak katılım ücretsizdir.

Sempozyum Katılım Ücreti:

 

22 Kasım 2010 tarihine dek;

 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri: 100 TL

Diğer Katılımcılar: 150 TL

 

31 Aralık 2010 tarihine dek;

 

Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencileri: 150 TL

Diğer Katılımcılar: 200 TL

 

Katılım ücretinin en geç 31 Aralık 2010 tarihine kadar yatırılması gerekmektedir. Katılım ücreti yatırmayan katılımcıların bildiri metinleri yayınlanmayacaktır. Bildirilerin tam metinleri ile birlikte sempozyum katılım ücretinin yatırıldığına dair banka dekontunun dijital olarak taranmış bir örneğinin elektronik posta ile sempozyum sekreteryasına gönderilmesi gerekmektedir. 31 Aralık 2010 tarihine kadar katılım ücretini yatırmayanların bildirileri dikkate alınmayacaktır.

Katılım ücretleri bildiri başına ödenecektir.

Katılım ücretine sempozyum bildiri kitabı, çanta, kokteyl ve ara ikramlar dâhildir.

Katılım ücretinin Başkent Üniversitesi’nin aşağıda verilmiş olan   hesap numarasına yatırılıp, dekontun Sempozyum Sekreteryası’na iletilmiş olması gerekmektedir.
Banka Hesap Numarası
Denizbank, Başkent Üniversitesi Şubesi (3430)-4651365-351

IBAN: TR 74 0013 4000 0046 5136 5000 01

 

Sempozyum Sekreteryası:

 

Dr. Eylem TATAROĞLU etataroglu@baskent.edu.tr

Pınar TÜRKDEMİR pkatilmis@baskent.edu.tr

Gül İŞLEK islekg@baskent.edu.tr

 

İletişim Bilgileri

Sempozyum ile ilgili sorularınız için:

Dr. Eylem TATAROĞLU etataroglu@baskent.edu.tr

Pınar TÜRKDEMİR pkatilmis@baskent.edu.tr

Gül İŞLEK islekg@baskent.edu.tr

 

Adres: Başkent Üniversitesi
Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi
Bağlıca Kampusu, Bağlıca 06580 Ankara
Telefon: (312) 2341010 / 1544
Faks: (312) 2341152

 

Web : http://sanattasarimegitimi2011.baskent.edu.tr

 

E-posta : sanattasarimegitimi2011@baskent.edu.tr

Harita / Konaklama Bilgileri

 


 

Ulaşım Bilgileri / Servis Yeri ve Saatleri

 

 

DESTEKLEYEN KURULUŞLAR

Sempozyum Çalıştay